0

सर्व्हेच्या निष्कर्षानुसार ६०% लोक म्हणाले की, जेव्हा कोरोना हद्दपार होईल किंवा लस येईल तेव्हाच मुलांना शाळेत पाठवू. ७१% लोकांना वाटते कोचिंग संस्था, महाविद्यालये, विद्यापीठ तेव्हाच उघडली पाहिजेत, जेव्हा कोरोना नियंत्रणात येईल. तसेच ४४% लोकांना वाटते, शाळा सुरू झाल्या तर फक्त ९ वी ते १२ वी पर्यंतचे वर्ग भरवावेत, तर केजी ते आठवीचे वर्ग केवळ ऑनलाइन व्हावेत.


1. मुलांची सुरक्षा आणि त्यांचा अभ्यास लक्षात घेऊन...

 • यावर्षी फक्त ऑनलाइन अभ्यासक्रम हवा. 17%
 • संसर्ग नियंत्रणात आल्यावर शाळा उघडण्याचा िनर्णय घ्या. 55%
 • या शैक्षणिक वर्षास शून्य वर्ष म्हणून गृहीत धरावे. 25%
 • काहीही सांगू शकत नाही. 3%

2. प्राथमिक शाळा ( केजी ते ५ वी पर्यंतचे वर्ग) केव्हा सुरू होणार ?

 • संसर्ग नियंत्रणात आल्यास शाळा उघडल्या पाहिजेत. 29%
 • सर्व वर्ग सुरू झाल्यानंतर, सर्वात शेवटी. 20%
 • कोरोनाची लस आल्यानंतरच शाळा सुरू कराव्यात. 49%
 • काहीही सांगू शकत नाही. 2%

3. ६ वी ते १२ वी पर्यंतच्या शाळा कधीपासून उघडल्या पाहिजेत?

 • संसर्ग नियंत्रणात आल्यास शाळा उघडल्या पाहिजेत. 45%
 • जेव्हा रोजची रुग्णसंख्या अर्धी होईल तेव्हा १ ऑगस्टपासून. 18%
 • कोरोनाची लस आल्यानंतरच शाळा उघडा. 35%
 • काहीही सांगू शकत नाही. 2%

4. कोचिंग संस्था आणि कॉलेज, विद्यापीठे कधी उघडतील ?

 • जेव्हा सरकार निर्णय घेईल तेव्हापासून. 13%
 • शाळांपेक्षा १५ दिवस आधी उघडले पाहिजे. 14%
 • कोरोनाचा संसर्ग नियंत्रणात आल्यानंतरच उघडाव्यात. 71%
 • काहीही सांगू शकत नाही. 2%

5. जर शाळा सुरू झाल्या तर तेथील व्यवस्था कशी असावी?

 • प्रत्येक विभाग दोन पाळ्यांत (५०-५०%) विभागला पाहिजे. 27%
 • निम्मा विभाग ऑड/इव्हन पॅटर्ननुसार शाळेत बोलवावा. 24%
 • फक्त ९ वी ते १२ वी पर्यंतचे वर्ग सुरू व्हावेत, केजी ते ८ वी पर्यंतचे आॅनलाइन घ्यावेत. 45%
 • काहीही सांगू शकत नाही. 4%

6. शाळा सुरू झाल्यानंतर मुलांना ने-आण करण्याची सुविधा कशी असावी?

 • पूर्वीसारख्याच स्कूल बस सुरू असाव्यात. 25%
 • मुलांना पालकांनीच शाळेत सोडावे आणि आणावे. 56%
 • स्कूल बसच्या क्षमतेपेक्षा ५०% मुलांनाच बसवावे. 14%
 • काहीही सांगू शकत नाही. 5%

7. शाळा बंदच, ऑनलाइन वर्ग सुरू झाले तर त्याचा वेळ किती असावा?

 • ९ वी-१२ वीसाठी ३-५ तास, लहान वर्गासाठी २-३ तास. 3%
 • ९ वी-१२ वीसाठी २-३ तास, लहान वर्गासाठी १-२ तास. 41%
 • सर्व वर्गातील मुलांसाठी शाळेच्याच वेळेत ऑनलाइन क्लासेस घ्या. 53%
 • काहीही सांगू शकत नाही. 3%

8. सद्य:स्थितीत ऑनलाइन वर्ग सुरू झाले तर शाळांनी काय करावे?

 • शाळांनी फक्त शैक्षणिक कामे करावीत. म्हणजे अभ्यास पूर्ण करावा. 34%
 • अभ्यासासोबत परीक्षा/चाचणी/ मूल्यांकन आणि अन्य गृहपाठ मुलांकडून करून घ्यावा. 24%
 • अभ्यास, परीक्षा, चाचणीसोबत मुलांचा सर्वांगीण विकास आणि सराव करून घ्यावा. 38%
 • काहीही सांगू शकत नाही. 4%

9. शाळा उघडल्यानंतर काेणते ज्यादा वर्ग सुरू करावेत, कोणते बंद करावेत?

 • शाळेत पहिला तास योगासनांचा घ्यायला हवा. 19%
 • कोरोनाची लस येईपर्यंत खेळाचे तास घेऊ नयेत. 22%
 • डिस्टन्सिंगचे खेळ चालू ठेवावेत. योगाही सुरू ठेवावा. 56%
 • काहीही सांगू शकत नाही. 3%

10. जेव्हा शाळा सुरू होतील तेव्हा...

 • मी माझ्या मुलांना पहिल्या दिवसापासून शाळेत पाठवेन. 17%
 • ...तरीसुद्धा मी काही दिवसांनी मुलांना शाळेत पाठवेन. 21%
 • कोरोना हद्दपार झाल्यानंतर किंवा लस आल्यानंतरच पाठवेन. 60%
 • काहीही सांगू शकत नाही. 2%

Post a Comment

 
Top