0
कोपरडे  हवेली  //चोरी  करत  असताना   गावकरने  त्या  चोराला  पकडण्यात  आले  आहे                                                           ए .. टी  एम ..    पोडता ना  
    सापडला   आहे      सकाळी  पोलिसांनी  पकडून   नेले  आहे      अशी  

Post a Comment

 
Top